Jak złożyć wypowiedzenie OC w Warcie?

Jak złożyć wypowiedzenie OC w Warcie?

 

Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego jest konieczne w dwóch przypadkach:

 

  • jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela – na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej
  • jeśli masz dwie umowy OC komunikacyjnego, bo nie wypowiedziałeś umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a polisę na kolejny rok kupiłeś w innym towarzystwie

 

Chcesz zmienić ubezpieczyciela?

 

1. Pobierz gotowy wniosek Wypowiedzenie umowy OC lub przygotuj dokument, w którym będą następujące dane:

 

  • Informacja o wypowiedzeniu umowy w związku z chęcią zmiany ubezpieczyciela
  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • Dokładny adres zamieszkania
  • PESEL/REGON
  • Marka, model, nr rejestracyjny pojazdu
  • Numer umowy ubezpieczenia

 

Ważne! Pamiętaj o wyraźnym, własnoręcznym podpisie pod dokumentem.

 

PRZYPOMINAMY: wypowiedzenie złożone na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej musi dotrzeć do zakładu ubezpieczeń nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów została zawarta ( za datę wpływu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

 

2. Taki dokument możesz wysłać wyraźnie zeskanowany lub sfotografowany mailem na adres:

 

wypowiedzeniaOC@warta.pl 

 

3. Wypowiedzenia umów ubezpieczenia OC przyjmują również nasi agenci ubezpieczeniowi. Znajdź najbliższego agenta i sprawdź u niego jeszcze raz naszą ofertę – może jednak zostaniesz z nami na kolejny rok?

 

Masz dwie umowy OC komunikacyjnego, bo nie wypowiedziałeś umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a polisę na kolejny rok kupiłeś w innym towarzystwie?

 

1. Przygotuj dokument z informacją o wypowiedzeniu umowy w związku z posiadaniem podwójnego ubezpieczenia OC

 

Ważne! Pamiętaj o wyraźnym,  własnoręcznym podpisie pod dokumentem

 

2. Taki dokument możesz wysłać wyraźnie zeskanowany lub sfotografowany mailem na adres:

 

wypowiedzeniaOC@warta.pl 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r (Dz.U.03.124.1152) wraz z późniejszymi zmianami z dnia 11-02-2012

 

Zasady zmiany ubezpieczyciela na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z art.28. ust.1

Zasady rozwiązania umowy w przypadku posiadania dwóch polis jednocześnie zgodnie z art.28A. ust.1